Standardy >> Obnova travních porostů s využitím regionálních směsí

Obnova travních porostů s využitím regionálních směsí

Obnova travních porostů s využitím regionálních směsí

30.6.2017

Do standardu byla zapracována změna počtu oblastí původu osiva.

Na stránkách http://standardy.nature.cz/schvalene-zneni-standardu/ byl zveřejněn standard - SPPK D 02 001 Obnova travních porostů s využitím regionálních směsí v aktualizované verzi (2017).

Standard je na uvedených stránkách zdarma ke stažení (po zadání emailové adresy - z důvodu informaci o případné budoucí aktualizaci standardu).

Do standardu byla zapracována změna počtu oblastí původu osiva. Seznam změn je uveden zde: SEZNAM_ZMEN_aktualizace_standard_reg_smesi.pdf

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt