Standardy >> Zveřejněn standard Řez stromů ve schválené verzi

Zveřejněn standard Řez stromů ve schválené verzi

Zveřejněn standard Řez stromů ve schválené verzi

12.2.2013

Dne 12. 2. 2013 byl zveřejněn první standard SPPK A 02 002 Řez stromů.

V současnosti je před schválením standard Výsadba stromů. Na dalších standardech z řady A se pracuje, patří mezi ně: Ochrana stromů při stavební činnosti, Kácení stromů, Výsadba a řez keřů, Ochrana stromů před úderem blesku, Hodnocení stromů. Průběžně se pracuje na standardu Názvosloví. Zároveň probíhají práce na tvorbě standardů řady B – Voda v krajině (obnova tůní). Více informací o standardech řady A je k dispozici ve sborníku ze semináře Standard v oboru arboristika".

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt