Standardy >> Zveřejnění pracovní verze standadru Kosení

Zveřejnění pracovní verze standadru Kosení

Zveřejnění pracovní verze standadru Kosení

2.7.2015

K veřejnému připomínkování je vystaven další ze standardů: SPPK D 02 004 Kosení.

Standard „Kosení“ definuje mechanizační prostředky a techniku zásahů realizovaných na travních společenstvech a rákosinách za účelem jejich obnovy či zachování přírodě blízkých ekosystémů, stanovišť pro rostliny i živočichy a zachování či zvýšení jejich druhové diverzity.

Standard je ke stažení zde.

Připomínky můžete zasílat do 3. 8. 2015 na e-mail jana.dandova@nature.cz

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt