Standardy >> Zveřejnění pracovní verze standardu Hodnocení stavu stromů

Zveřejnění pracovní verze standardu Hodnocení stavu stromů

Zveřejnění pracovní verze standardu Hodnocení stavu stromů

16.9.2015

K veřejnému připomínkování je vystaven další ze standardů: SPPK A 01 001 Hodnocení stavu stromů.

Standard „Hodnocení stavu stromů“ definuje postupy, úrovně a náplň jednotlivých stupňů hodnocení stavu stromů v mimolesním prostředí za účelem návrhu technologie jejich ošetření a jako podklad pro oblasti řešené dalšími z řady standardů, např. Řez stromů, Kácení stromů, ochrana stromů při stavební činnosti a další.

Standard je ke stažení zde.

Připomínky můžete zasílat do 20. 10. 2015 na e-mail brigita.neumannova@nature.cz

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt