Standardy >> Zveřejnění pracovní verze standardu Péče o dřeviny kolem veřejné dopravní infrastruktury

Zveřejnění pracovní verze standardu Péče o dřeviny kolem veřejné dopravní infrastruktury

Zveřejnění pracovní verze standardu Péče o dřeviny kolem veřejné dopravní infrastruktury

1.8.2017

Připomínky můžete zasílat do 1. září.

K veřejnému připomínkování je vystaven standard Péče o dřeviny kolem veřejné dopravní infrastruktury.

Standard definuje definuje rozsah a techniku zásahů do dřevin, realizovaných pro zajišťování bezpečného provozu na komunikacích všech tříd dle zákona č. 13/1997 Sb. a na železničních drahách dle zákona č. 266/1994 Sb., provozovaných SŽDC, ČD. V případě drah jiných provozovatelů mohou jejich správci postupovat obdobným způsobem.

 Standard je ke stažení zde.

Připomínky můžete zasílat do 1. 9. 2017 na e-mail brigita.neumannova@nature.cz

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt