Standardy >> Zveřejnění pracovní verze standardu SPPK D 02 006 Disturbanční management na nelesních plochách

Zveřejnění pracovní verze standardu SPPK D 02 006 Disturbanční management na nelesních plochách

Zveřejnění pracovní verze standardu SPPK D 02 006 Disturbanční management na nelesních plochách

26.1.2018

Cílem tohoto standardu je definovat postupy pro takový management, který umožní vytvoření mozaiky nelesních biotopů, návrat k raným sukcesním (vývojovým) stadiím nelesních biotopů, vytváření specifických typů biotopů a obecné zachování a zvýšení biodiverzity.

K veřejnému připomínkování je vystaven standard SPPK DA 02 006 Disturbanční management na nelesních plochách.

Standard je ke stažení zde:

Standard bude určen zejména pro provádění speciální péče o nelesní plochy ve zvláště chráněných územích, zároveň lze využít i na péči prováděnou v cenných biotopech ve volné krajině, včetně biotopů sekundárních a antropogenních (lomy, pískovny, odkaliště, popílkoviště, haldy apod.).

Připomínky lze zasílat do 26. 2. 2018 na e-mail klara.camska@nature.cz.

 

Foto: Blanka Mikátová

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt