Standardy >> Pracovní verze standardu Výstavba a rekonstrukce MVN přírodě blízkým způsobem je zveřejněna

Pracovní verze standardu Výstavba a rekonstrukce MVN přírodě blízkým způsobem je zveřejněna

Pracovní verze standardu Výstavba a rekonstrukce MVN přírodě blízkým způsobem je zveřejněna

7.12.2017

Připomínky můžete posílat do 15. ledna.

K veřejnému připomínkování je vystaven další ze standardů: SPPK B 02 007 Výstavba a rekonstrukce malých vodních nádrží přírodě blízkým způsobem.

Standard obsahuje definice technických a technologických postupů při výstavbě a rekonstrukci malých vodních nádrží (MVN) přírodě blízkým způsobem, uvádí zásady pro návrhy a výstavbu nových MVN a rekonstrukci stávajících MVN. Cílem je nastavení základních parametrů pro přípravné, povolovací, a realizační procesy i nezbytnou kontrolu tak, aby realizované řešení bylo ekologické, efektivní a funkční.

Standard je ke stažení zde.

Připomínky můžete zasílat do 15. 1. 2018 na e-mail pavel.trnka@nature.cz

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt