Standardy >> Zveřejnění pracovní verze standardu Zakládání a péče o genofondové plochy ovocných dřevin

Zveřejnění pracovní verze standardu Zakládání a péče o genofondové plochy ovocných dřevin

Zveřejnění pracovní verze standardu Zakládání a péče o genofondové plochy ovocných dřevin

18.6.2018

Bude měsíc k dispozici k připomínkování.

Standard SPPK C 02 006 Zakládání a péče o genofondové plochy ovocných dřevin je určen pro definici genofondových ploch cílových vyjmenovaných druhů dřevin důležitých pro uchování krajinného rázu České republiky a pro podporu biodiversity zemědělské krajiny. Stanovuje povinné hodnoty a postupy při zakládání těchto ploch a jejich údržbě. Definuje způsoby využití ploch, pro podporu tradičně pěstovaných odrůd v jejich návratu do krajiny a pro získávání dalších poznatků nezbytných pro regulaci hospodárného využití veřejných prostředků.

Standard je ke stažení zde.

Připomínky lze zasílat do 18. 7. 2018 na e-mail tomas.gorner@nature.cz

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt