Standardy >> Zveřejnění schváleného standardu Disturbanční management na nelesních plochách

Zveřejnění schváleného standardu Disturbanční management na nelesních plochách

Zveřejnění schváleného standardu Disturbanční management na nelesních plochách

27.6.2018

Stáhněte si jej.

Standard obsahuje definice technických a technologických postupů při péči o nelesní společenstva s využitím disturbancí, tedy definuje postupy pro disturbanční management za účelem vytvoření mozaiky nelesních biotopů, návratu k raným sukcesním (vývojovým) stadiím nelesních biotopů, vytváření specifických typů biotopů a obecného zachování a zvýšení biodiverzity.

Standard je určen zejména pro provádění speciální péče o nelesní plochy ve zvláště chráněných územích, zároveň jej lze využít i na péči prováděnou v cenných biotopech ve volné krajině, včetně biotopů sekundárních a antropogenních (lomy, pískovny, odkaliště, popílkoviště, haldy apod.).

Standard SPPK D 02 006 DISTURBANČNÍ MANAGEMENT NA NELESNÍCH PLOCHÁCH byl schválen 26.června 2018. 

Ke stažení je zde.

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt