Standardy >> Zveřejnění schváleného standardu Ochrana dřevin při stavební činnosti

Zveřejnění schváleného standardu Ochrana dřevin při stavební činnosti

Zveřejnění schváleného standardu Ochrana dřevin při stavební činnosti

13.7.2017

Definuje například výběr dřevin potencionálně ovlivněných stavební činností.

Schválený standard SPPK A 01 002 OCHRANA DŘEVIN PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI je zveřejněn na stránkách http://standardy.nature.cz/schvalene-zneni-standardu/. 

Standard je zde zdarma ke stažení ve formátu pdf  (po zadání emailové adresy - z důvodu informaci o případné budoucí aktualizaci standardu).

Standard definuje výběr dřevin potencionálně ovlivněných stavební činností, návrh a provedení technologických postupů spojených s realizací jejich ochranných a pěstebních opatření. Účelem ochrany dřevin je minimalizace vznikajících poškození dřevin při plánované či probíhající stavební činnosti.

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt