Standardy >> Zveřejnění standardů k ovocným dřevinám

Zveřejnění standardů k ovocným dřevinám

Zveřejnění standardů k ovocným dřevinám

18.1.2016

Na stránkách http://standardy.nature.cz/schvalene-zneni-standardu/ byly zveřejněny zpracované a schválené standardy SPPK C02 003 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině a SPPK C02 005 Péče o funkční výsadby ovocných dřevin. Standardy je na uvedených stránkách zdarma ke stažení (po zadání emailové adresy - z důvodu informaci o případné budoucí aktualizaci standardu).

Standardy komplexně a přehledně řeší výsadbu (včetně výběru stanoviště, úpravy pozemku, výběru vhodných odrůd) a péči (řez, oplocení, způsoby managementu pozemku) o ovocné dřeviny rostoucí mimo produkční sady, u kterých je kladen důraz na jejich mimoprodukční funkce v krajině. Účelem standardů je zejména zachování široké genetické rozmanitosti starých, krajových a místních odrůd ovocných dřevin, které jsou dlouhodobou součástí krajiny České republiky ve formě sadů, liniových výsadeb a solitér. Účelem standardů je též zajistit normativní rámec pro zachování ovocných dřevin pěstovaných způsobem, kdy produkce užitkových částí je v harmonickém souladu s plněním mimoprodukčních funkcí ekologických, biologických, krajinářských, historických, společenských a kulturních. Velkým přínosem je výběr použitelných odrůd ve formě tzv. záchranných sortimentů ovocných dřevin, v rámci kterých jsou dle významu dále děleny do kategorií prioritní, specializovaný, přijatelný, průzkumný a místní sortiment.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt