Standardy >> Zveřejnění standardu Obnova travních porostů s využitím regionálních směsí osiv

Zveřejnění standardu Obnova travních porostů s využitím regionálních směsí osiv

Zveřejnění standardu Obnova travních porostů s využitím regionálních směsí osiv

12.11.2014

Dnes byl na stránky http://standardy.nature.cz/schvalene-zneni-standardu/ zveřejněn další zpracovaný a schválený standard. Jedná se o standard SPPK D 02 001: 2014 Obnova travních porostů s využitím regionálních směsí osiv, který je součástí řady D – Péče o vybrané terestrické biotopy.

Standard je zde ke stažení po zadání emailové adresy (kvůli informaci o případné budoucí aktualizaci standardu).

Standard definuje postupy pro navrhování směsí, získávání semenného materiálu a způsob zatravňování za účelem tvorby přírodě blízkých ekosystémů, stanovišť pro rostliny i živočichy, zachování místních genetických zdrojů a obecného zvýšení biodiverzity a diverzity krajiny.

Standard je určen především žadatelům o podporu z krajinotvorných dotačních programů, dále projektantům, dodavatelům, pracovníkům státní správy a samosprávy, nevládním organizacím, zemědělcům, vlastníkům a uživatelům pozemků. Je určen pro obnovu a zakládání travních porostů plnících především mimoprodukční funkce. Účelem jejich zakládání/obnovy není primárně produkce biomasy.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt