Standardy >> Podněty a připomínky

Podněty a připomínky

Vaše připomínky k standardům zasílejte prosím na e-mail pavel.sterba@nature.cz ve tvaru:

  • číslo standardu
  • číslo odstavce
  • text poznámky
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt