Standardy >> Vývojový tým

Vývojový tým

Vývojové týmy jednotlivých standardů jsou sestavovány z odborníků v příslušném oboru, resp. tématu. Na standardech řady A spolupracuje AOPK ČR s Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendlovy univerzity v Brně, na standardech řady B se Stavební fakultou ČVUT v Praze, na vybraných standardech (k ovocným dřevinám) řady C se Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity.

Autoři konkrétních standardů jsou uvedeni na titulní straně jednotlivých standardů.

Oponentním pracovištěm je vybraná odborná instituce v ČR nebo zahraničí.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt