Standardy >> Aktualizace standardu Výsadba stromů

Aktualizace standardu Výsadba stromů

Aktualizace standardu Výsadba stromů

22.3.2021

Revize standardu byla provedena primárně za účelem odstranění  "překryvů" s ostatními (později vydanými) arboristickými standardy.

Současně proběhla i celková revize standardu autorským kolektivem ve spolupráci s odborným garantem pro vývoj arboristických standardů (LDF MENDELU V BRNĚ) a dalšími odbornými subjekty.

Technická novela standardu SPPK A 02 001 Výsadba stromů: I. Revize 2021 je ke stažení zde.

Přehled všech provedených změn je k dispozici zde.  

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt