Standardy >> Zveřejnění pracovní verze standardu Obnova dlouhodobě neobhospodařovaných travních společenstev

Zveřejnění pracovní verze standardu Obnova dlouhodobě neobhospodařovaných travních společenstev

Zveřejnění pracovní verze standardu Obnova dlouhodobě neobhospodařovaných travních společenstev

1.4.2021

K veřejnému připomínkování je vystaven standard SPPK D 02 002 Obnova dlouhodobě neobhospodařovaných travních společenstev (vč. likvidace náletových dřevin).

Standard obsahuje definice technických a technologických postupů při obnovní (sanační) péči o dlouhodobě neobhospodařovaná nelesní společenstva včetně likvidace náletových dřevin.

Standard SPPK D 02 002 Obnova dlouhodobě neobhospodařovaných travních společenstev (vč. likvidace náletových dřevin) je ke stažení zde.

Připomínky můžete zasílat do 2. 5. 2021 na e-mail: 6enBRW778lxkQOQfWmHBVW7r


Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt