Standardy >> Zveřejnění pracovní verze standardu SPPK A 02 009 Speciální zásahy na stromech

Zveřejnění pracovní verze standardu SPPK A 02 009 Speciální zásahy na stromech

Zveřejnění pracovní verze standardu SPPK A 02 009 Speciální zásahy na stromech

5.12.2018

Připomínky můžete posílat až do začátku ledna.

K veřejnému připomínkování je vystaven standard SPPK A 02 009 Speciální zásahy na stromech.

Standard definuje postupy používané při specifických typech zásahů zejména na stromech rostoucích mimo les. Jedná se o zásahy mající charakter výjimečných opatření, která je vhodné realizovat pouze ve zvláště opodstatněných případech.

Standard popisuje opatření realizovaná na stromech v několika vzájemně nesouvisejících oblastech:

  • přírodě blízká ošetření,
  • konzervační ošetření stromů,
  • přesazování stromů z trvalého stanoviště,
  • řešení konfliktu stromů s okolními strukturami,
  • fytopatologická ochrana stromů.

Standard je ke stažení zde.

Připomínky lze zasílat do 4. 1. 2019 na e-mail brigita.neumannova@nature.cz.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt