Standardy >> Zveřejnění pracovní verze standardu SPPK C 01 002 Vytváření ÚSES (plány a projekty)

Zveřejnění pracovní verze standardu SPPK C 01 002 Vytváření ÚSES (plány a projekty)

Zveřejnění pracovní verze standardu SPPK C 01 002 Vytváření ÚSES (plány a projekty)

30.4.2019

K veřejnému připomínkování je vystaven standard SPPK C 01 002 - Vytváření ÚSES (plány a projekty).

 

Tento standard je určen pro definici jednotné struktury a podrobnosti výstupů dokumentace plánů a projektů ÚSES v souladu s Metodikou vymezování územního systému ekologické stability (Ministerstvo životního prostředí 2017).

 

Standard je ke stažení zde.

 

Připomínky můžete zasílat do 1. 6. 2019 na e-mail ingrid.forczek@nature.cz

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt