Standardy >> Zveřejnění pracovní verze standardu SPPK C 02 007 Krajinné trávníky

Zveřejnění pracovní verze standardu SPPK C 02 007 Krajinné trávníky

Zveřejnění pracovní verze standardu SPPK C 02 007 Krajinné trávníky

8.1.2018

Připomínky můžete zasílat do 8. února.

K veřejnému připomínkování je vystaven standard SPPK C 02 007 Krajinné trávníky.

Standard je ke stažení zde

Standard je určen pro obnovu a zakládání travních porostů plnících především mimoprodukční funkce. Standard definuje způsoby zatravnění vedoucí ke zlepšení ekologických vlastností krajiny s ohledem na funkčnost porostů a při současném respektování jejich druhové pestrosti.

Připomínky lze zasílat do 8. 2. 2018 na e-mail brigita.neumannova@nature.cz.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt