Standardy >> Zveřejnění schváleného standardu Hodnocení stavu stromů

Zveřejnění schváleného standardu Hodnocení stavu stromů

Zveřejnění schváleného standardu Hodnocení stavu stromů

11.12.2018

Je to již osmý arboristický standard.

Dne 11. 12. 2018 byla zveřejněna schválená verze standardu SPPK A 01 001 Hodnocení stavu stromů

Standard „Hodnocení stavu stromů“ definuje postupy, úrovně a náplň jednotlivých stupňů hodnocení stavu stromů rostoucích mimo les včetně jejich růstových podmínek především za účelem možnosti návrhu pěstebních opatření a jako podklad pro oblasti řešené dalšími z řady arboristických standardů vydávaných AOPK ČR.

Standard je ke stažení zde.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt