Standardy >> Zveřejnění schváleného standardu Krajinné trávníky

Zveřejnění schváleného standardu Krajinné trávníky

Zveřejnění schváleného standardu Krajinné trávníky

11.9.2018

Je určen pro obnovu a zakládání travních porostů plnících především mimoprodukční funkce.

Standard SPPK C 02 007 KRAJINNÉ TRÁVNÍKY byl schválen dne 31. 8. 2018.

Definuje způsoby zatravnění vedoucí ke zlepšení ekologických vlastností krajiny s ohledem na funkčnost porostů a při současném respektování jejich druhové pestrosti.

Standard je ke stažení zde

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt