Standardy >> Zveřejnění schváleného standardu Speciální zásahy na stromech

Zveřejnění schváleného standardu Speciální zásahy na stromech

Zveřejnění schváleného standardu Speciální zásahy na stromech

27.5.2019

Definuje postupy používané při specifických typech zásahů.

Jedná se zejména o stromy rostoucí mimo les. Zásahy mají charakter výjimečných opatření, která je vhodné realizovat pouze ve zvláště opodstatněných případech.

Standard popisuje opatření realizovaná na stromech v několika vzájemně nesouvisejících oblastech:

  • přírodě blízká ošetření,
  • konzervační ošetření stromů,
  • přesazování stromů z trvalého stanoviště,
  • řešení konfliktu stromů s okolními strukturami,
  • fytopatologická ochrana stromů.

Standard SPPK A 02 009 Speciální zásahy na stromech byl schválen 22.5.2019.

Standard je ke stažení zde.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt