Standardy >> Zveřejnění schváleného standardu Zakládání a péče o genofondové plochy ovocných dřevin

Zveřejnění schváleného standardu Zakládání a péče o genofondové plochy ovocných dřevin

Zveřejnění schváleného standardu Zakládání a péče o genofondové plochy ovocných dřevin

21.12.2018

Dne 21.12.2018 byla zveřejněna schválená verze standardu SPPK C 02 006 Zakládání a péče o genofondové plochy ovocných dřevin

Standard definuje genofondové plochy cílových vyjmenovaných druhů dřevin důležitých pro uchování krajinného rázu České republiky a pro podporu biodiverzity zemědělské krajiny. Stanovuje povinné hodnoty a postupy při zakládání těchto ploch a jejich údržbě. Definuje způsoby využití ploch, pro podporu tradičně pěstovaných odrůd v jejich návratu do krajiny a pro získávání dalších poznatků nezbytných pro regulaci hospodárného využití veřejných prostředků.

Standard je ke stažení zde.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt