Standardy >> Zveřejnění standardu Obnova dlouhodobě neobhospodařovaných travních společenstev

Zveřejnění standardu Obnova dlouhodobě neobhospodařovaných travních společenstev

Zveřejnění standardu Obnova dlouhodobě neobhospodařovaných travních společenstev

10.1.2022

Obsahuje definice technických a technologických postupů při obnovní (sanační) péči o dlouhodobě neobhospodařovaná nelesní společenstva včetně postupu likvidace náletových dřevin.

Standard SPPK D02 002 Obnova dlouhodobě neobhospodařovaných travních společenstev (vč. likvidace náletových dřevin) byl schválen dne 10. 1. 2022.

Ke stažení zde

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt