Standardy >> Vývojový tým

Vývojový tým

Vývojové týmy jednotlivých standardů jsou sestavovány z odborníků v příslušném oboru, resp. tématu:

Na standardech řady A spolupracuje AOPK ČR s Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně.

Na standardech řady B spolupracuje AOPK ČR se Stavební fakultou ČVUT v Praze.

Na standardech řady C k ovocným dřevinám spolupracuje AOPK ČR se Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně, ke krajinným trávníkům s fakultou Agronomickou.

Na standardech řady D spolupracuje AOPK ČR s následujícími institucemi dle zaměření jednotlivých standardů:

- s Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na standardu k regionálním směsím,

- s Fakultou životního prostředí ČZU v Praze na standardu k pastvě,

- s Agronomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně na standardu k sečení,

- s Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně na standardu k lesním porostům,

- s Přírodovědeckou fakultou UK na standardu k disturbančnímu managementu,

- s botanickým ústavem AV ČR v Průhonicích na standardu k invazním druhům rostlin.

 

Autoři konkrétních standardů jsou uvedeni na titulní straně jednotlivých standardů.

Oponentním pracovištěm je vybraná odborná instituce v ČR nebo zahraničí.

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt